RESPONSIBILITY

Heart to heart    Sincere service

以心换心   真诚服

热喷涂粉末

镍基自熔合金粉末

     以镍为基的自熔性合金统称为镍基自熔性合。镍基自熔性合金粉末成球形好,表面光洁,流动性好。具有优良的耐腐蚀、抗氧化、耐低应力磨损和抗粘着磨损等综合性能。该合金的韧性和耐冲击性好,具有优异的热喷涂、喷焊工艺性能,脱氧、造渣能力强,固液相温度区间宽,“镜面”熔池清晰,对多种基体和WC 颗粒有强的湿润能力,是热喷涂领域应用最广泛的一类自熔性合金。

 

产品牌号

Grade

产品名称

Product Name

化学成分Chemistry(wt%)

C

Cr

Si

Fe

B

Ni

XF-Ni15

镍铬硼硅合金粉

Ni-Cr-B-Si alloy

0.15

5

2

5

1

余量Bal

XF-Ni25

镍铬硼硅合金粉

Ni-Cr-B-Si alloy

0.20

7

2.8

5

1.5

余量Bal

XF-Ni35

镍铬硼硅合金粉

Ni-Cr-B-Si alloy

0.30

9

3

5

2

余量Bal

XF-Ni45

镍铬硼硅合金粉

Ni-Cr-B-Si alloy

0.45

13

3

10

2.5

余量Bal

XF-Ni55

镍铬硼硅合金粉

Ni-Cr-B-Si alloy

0.75

15

3

10

3

余量Bal

XF-Ni60B

镍铬硼硅合金粉

Ni-Cr-B-Si alloy

0.80

17

5

10

3.5

余量Bal

XF-Ni60A

镍铬硼硅合金粉

Ni-Cr-B-Si alloy

0.80

17

5

5

3.5

余量Bal

XF-Ni60AA

镍铬硼硅合金粉

Ni-Cr-B-Si alloy

0.9

17

5

3

3.5

余量Bal

XF-300A

自熔性镍基碳化钨  Nicke-Base WC

Ni60A+35WC-Ni

XF-300B

自熔性镍基碳化钨

Nicke-Base WC

Ni60A+50WC-Co

XF-300C

自熔性镍基碳化钨

Nicke-Base WC

Ni60A+35WC-Co

XF-300D

自熔性镍基碳化钨

Nicke-Base WC

专利产品  Patented Product

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

产品中心